Papua New Guinea, Milne Bay

Yellowtail poison-fang blenny
Papua New Guinea, Milne Bay